لوگو دکتر سپیده فاضلی

تماس با دکتر

شماره تماس

۰۹۱۳۴۴۹۶۲۵۴
تعیین نوبت با هماهنگی قبلی

ساعات کاری

شنبه الی دوشنبه ها
۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰

مراجعه کنندگان عزیز جهت دریافت نوبت
از طریق فرم تماس اقدام نمایید