لوگو دکتر سپیده فاضلی

درباره دکتر

دکتر سپیده فاضلی

متخصص گوش، حلق و بینی

(دارای بورد تخصصی)
متولد ۱۳۶۳ در تهران
– دانش آموخته دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین (۸۱ تا ۸۹ )
دانشجوی استعداد درخشان که به صورت استریت وارد دوره تخصصی گوش و حلق و بینی در دانشگاه شهید بهشتی تهران شدم.
موفق به اخذ بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران شدم.
(سال ۸۹-۹۳) از سال  ۱۳۹۳ تا کنون  مشغول به فعالیت در حیطه گوش و حلق و بینی و جراحی زیبایی هستم.